กิ่งก้านสาขา

กิ่งก้านสาขา

ปัจจุบันสำนักงานวิปัสสนาวัดป่ากล้วย มีสาขาเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขา....

 

 สำนักวิปัสสนา วัดป่ากล้วย

หมู่ ๒ ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

 

สำนักปวิปัสสนา วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง

ต.ร่องเคาะ  อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง

 

 

สำนักปฏิบัติธรรมลิเจีย (หน้าถ้ำลิเจีย)  

 หมู่บ้านลิเจีย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

 

 

สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต (พระธาตุศิริจอมตรัย)

หมู่ ๑๓ บ้านศรีบุญเรือง  ต.แม่สาว อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

 

 

สำนักปฏิบัติธรรม ศิริธรรมรักษ์ (ลับแล)

๑๑๗/๒ หมู่ ๘  บ้านท่วมแจ้ง  ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

 

 

สำนักปฏิบัติธรรม ดำรงธรรม

๑/๑๖๕ หมู่ ๑๔ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

Copyright © 2019 prathadthummarrat.bangkoksync.com. All rights reserved. Powered by http://prathadthummarrat.bangkoksync.com