ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์”

category:  บทความอื่น

posted by: prathadthummarrat

วันที่ 20 Mar, 2019 | ผู้ชม: 11716 | ID: #39415
ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์”

ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์”
สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต  ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

           หลวงพ่อเฉลิมโชค  ฉันทชาโต  มีดำริจะสร้างพระธรรมรัตนเจดีย์ขึ้น  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  พระอรหันตธาตุ  ไว้เพื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไว้บูชา ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย   ตลอดจนเป็น พุทธศาสนสถานสำหรับการปฏิบัติบูชาต่าง ๆ  อาทิ  นั่งสมาธิภาวนา   สวดมนต์ ภาวนา  เดินจงกรม   เป็นต้น  

           พระธรรมรัตนเจดีย์   เป็นเจดีย์ที่มีความสูง  ๔๔  เมตร  โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  บุผิวนอกตั้งแต่ฐานถึงยอดเป็นแสตนเลส  ภายนอกโดยรอบเจดีย์บุด้วยเซรามิครูปสวนบัวตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงพลบค่ำ  ซุ้มประตูทั้ง ๔  ทิศ ทำด้วยหินทรายสีเขียว  ลานประทักษิณากว้าง  ๙  เมตร  พื้นผิวเป็นแสต็มป์คอนกรีต

ขั้นตอนการออกแบบ - งานก่อสร้าง พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์ design by Jatiya
           จากผลงานการออกแบบสร้าง โดย ศิลปินผู้มีความชำนาญการด้านการก่อสร้างเจดีย์ โดยเฉพาะ < design by Jatiya > 
งานก่อสร้าง เริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ส่วนขั้นตอนการก่อสร้างและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุลงในยอดเจดีย์ เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เป็นต้นมา 

รายละเอียดของงานตกแต่งภายใน
           พื้นและเสา เป็นงานที่สร้างสรรค์จากหิน  ผนังโดยรอบเป็นภาพพุทธประวัติที่เขียนเป็นลายเส้นสีทองเหมือนภาพเขียนในถ้ำ  ฝ้าเพดานเป็นรูปดอกบัวคว่ำ  มีช่องระบายอากาศรูปหยดน้ำโดยรอบเจดีย์ ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก  ภายใต้โดมออกแบบเป็นจักรวาลโดยใช้วัสดุพิเศษ  โดยมี รัตนเจดีย์แก้ว ตั้งอยู่ตรงใจกลางพระธาตุธรรมรัตนเจดีย์
ภายในรัตนเจดีย์แก้ว  มีผอบเจดีย์แก้วซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะของผอบเจดีย์แก้วเป็นงานศิลปะทางเหนือ มาผสมผสานงานทองเหลือง  ที่ส่วนยอดเป็นรูปดอกบัวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเช่นกัน  โดยรอบองค์รัตนเจดีย์แก้ว จะมีการวางเจดีย์รายองค์เล็ก ซึ่งบรรจุพระอรหันตธาตุไว้จำนวน  ๕๓   องค์  และ เป็นพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งสิ้นโดยรอบเจดีย์แก้วเป็น ๘๐ องค์ 

การออกแบบโดม เหนือองค์เจดีย์แก้วภายในองค์พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์
           การออกแบบโดมเหนือองค์เจดีย์แก้ว  ออกแบบและสร้างเป็นจักรวาล  โดยนำแก้วมาสร้างสรรค์ให้เกิดความแวววาว  โดยใช้สีน้ำเงินเข้ม สีฟ้า และ สีทอง  มาผสมผสานสร้างบรรยากาศของจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด  และส่วนของดวงดาวในจักรวาล  ได้ออกแบบและแกะสลักเป็นงานประติมากรรมนูนต่ำ


Copyright © 2019 prathadthummarrat.bangkoksync.com. All rights reserved. Powered by http://prathadthummarrat.bangkoksync.com