บทความ
 • ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์”...

  posted by prathadthummarrat  date 2019-03-20 01:13:03

  category:  บทความอื่น

  ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์” สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต  ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่            หลวงพ่อเฉลิมโชค  ฉันทชาโต  มีดำริจะสร้างพระธรรมรัตนเจดีย์ขึ้น  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  พระอรหันตธาตุ  ไว้เพื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไว้บูชา ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์เจ้าทั...
 • ขอขมาพระรัตนะตรัย_1

  posted by prathadthummarrat  date 2019-03-20 01:13:03

  category:  บทความศาสนา

  ขอขมาพระรัตนะตรัย_1

Copyright © 2019 prathadthummarrat.bangkoksync.com. All rights reserved. Powered by http://prathadthummarrat.bangkoksync.com